Niveus hírlevél – 2023. augusztus

2023-08-31

Kihirdették a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó intézkedési listát, mely az adózás területén is tartogat változásokat. Szeptembertől új típusú hibaüzenetet kapnak a felhasználók az Online Számla rendszerben. Változik a megváltozott munkaképességű személyek utáni szochokedvezmény. Taxisháború a láthatáron. Augusztusi hírlevelünkben ezekkel a témákkal foglalkozunk.

 

Megjelent a frissített lista a jövőbeni adóreformokról, valamint az adórendszer egyszerűsítését célzó intézkedésekről

Az augusztusban kihirdetett kormányhatározat módosította a Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó intézkedési listát. A tervezett intézkedések között szerepelnek jövőbeni adóreformok és az adórendszer egyszerűsítését célzó intézkedések is.

 

A tervezett adóreformok keretében a kormányhatározat független nemzetközi szakértőket rendel ki a különböző, adózási szempontból kockázatosabbnak ítélt területekre, mely szakértői javaslatok és a nyilvános konzultációk alapján tervezik módosítani a vonatkozó jogszabályokat.

 

A kormányhatározat által nevesített területek többek között például az adókikerülés elleni szabályok felülvizsgálata, transzferár szabályok szigorítása, a kimenő jogdíj- és kamatfizetési műveletek, valamint az agresszív adótervezés elleni fellépés.

 

Az adórendszer egyszerűsítését célzó intézkedések és azok tervezett határideje pedig a következő:

 

 • Az eMAP (eseményalapú adatszolgáltatási platform) rendszert megalapozó jogszabályok hatálybalépése: A szabályozás módosítja a foglalkoztatással kapcsolatos adatszolgáltatási folyamatokat, hogy lehetővé tegye az új szolgáltatások használatát az adófizetők (munkáltatók) számára. (határidő: 2025. II. negyedév)

 

 • Az eMAP rendszer fokozatos bevezetése (határidő: 2026. II. negyedév)

 

 • Az eNyugta rendszert megalapozó jogszabályok hatálybalépése: A szabályozás módosítja a B2C tranzakciók dokumentációjával kapcsolatos folyamatokat, hogy lehetővé tegye az új szolgáltatások használatát az adófizetők számára. (határidő: 2024. IV. negyedév)

 

 • Az eNyugta rendszer fokozatos bevezetése: Az eNyugta rendszer szolgáltatásként bevezetésre kerül az érdeklődő ügyfelek számára. A már működő online pénztárgépek az előre meghatározott véghatáridőig párhuzamosan tovább működhetnek. (2026. I. negyedév)

 

 • Az áfa adminisztrációjának egyszerűsítését szolgáló eÁfa rendszert megalapozó jogszabályok hatálybalépése: Az új eÁfa kifejlesztésre kerül és az indulásához szükséges jogszabályi változások életbe lépnek. A szabályozás egyszerűsíti az áfa-bevallási folyamatokat, hogy lehetővé tegye az új szolgáltatások használatát az adófizetők számára. (határidő: 2024. IV. negyedév)

 

 • Az eÁfa rendszer fokozatos bevezetése: Az új eÁfa megoldás új szolgáltatásként kerül az adózók számára megvalósításra és kiajánlásra. A cél az, hogy 2026 Q1-re az adózók 40%-a legalább egy új szolgáltatást igénybe vegyen. (határidő: 2026. I. negyedév)

 

 • Az átmeneti intézkedések kivezetése: A COVID–19 pandémia és az energiaválság nyomán fellépő gazdasági helyzet miatt bevezetett ideiglenes adóintézkedések nem kerülnek kiterjesztésre azok jelenlegi hatályán túl. Ezek az átmeneti intézkedések a pénzügyi szervezetek extraprofit adója, a biztosítókat terhelő extraprofit adó, az energetikai vállalkozások extraprofit adója, a kiskereskedelmi szektor különadója, a távközlési szektor extraprofit adója, valamint a gyógyszergyártói befizetések különadója. (határidő: 2023. IV. negyedév)

 

 • Az adók számának csökkentéséről készített munkacsoport-jelentés: Munkacsoport kerül felállításra, amely az adók számának csökkentésének lehetőségét fogja vizsgálni. (határidő: 2024. I. negyedév)

 

 • Az adók számának csökkentését célzó jogszabály-módosítások hatálybalépése: A törvényváltozás hatására az adók száma legalább 10%-kal csökken (a 2023. január elsején hatályban lévő adókhoz képest). A csökkentés történhet adónem kivezetésével, illetve kettő vagy több adónem (jogi és gyakorlati) összevonásával is. (határidő: 2024. II. negyedév)

 

 • A személyi jövedelmekkel kapcsolatos egyszerűsítési és konszolidációs lehetőségek vizsgálatáról készített munkacsoport-jelentés: Munkacsoport kerül felállításra, amely a személyi jövedelemadózás szabályainak egyszerűsítésének és konszolidálásának lehetőségét fogja vizsgálni, ideértve a hatástalan vagy nem hatékony kedvezmények megszűntetését, az alternatívák közti választás megkönnyítésének lehetőségeit, és csökkentve az ösztönzők szándékolatlan és indokolatlan torzításait. (határidő: 2023. III. negyedév)

 

 • A személyi jövedelmek adózásának egyszerűsítését és konszolidációját célzó jogszabályok hatálybalépése (határidő: 2023. IV. negyedév)

 

 • A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosítása vagy hatályon kívül helyezése (határidő: 2024. IV. negyedév)

 

 • a közigazgatási szervek ügyfél-kommunikációs gyakorlatának javítása: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) jelentést készít a Közérthetőségi Programjának elemeiről és eredményeiről. (határidő: 2024. III. negyedév)

 

 • viselkedéstudományi megközelítések az adóigazgatásban: Jelentés készül a Kormány részére melyben a NAV bemutatja, hogy a viselkedéstudományi beavatkozások miként javíthatják az államigazgatás működésének hatékonyságát. (határidő: 2024. IV. negyedév)

 

 • a NAV digitális ügyfélkapcsolati felületeinek integrálásáról és fejlesztéséről szóló koncepció (eNAV) elkészítése: Koncepciót kell készíteni arról, hogy az adóhatóság jelenleg széttagolt ügyfélkapcsolati felületeit minként lehet egységes csatornába szervezni. A cél, hogy az adóhatóság képes legyen egységes és digitális módon biztosítani az ügyfélkapcsolati szolgáltatások teljes körét (webes és mobilapplikációs formában is). (határidő: 2024. II. negyedév)

 

 • új funkciók biztosítása az integrált digitális felületeken: legalább három új funkcionalitás (2022. szeptember 30. előtt még el nem érhető) kerül bevezetésre. (határidő: 2025. III. negyedév).

 

Online számla rendszer: szeptember 18-tól új error-üzenet

2023.szeptember 18-tól az Online Számla rendszerben új, blokkoló ERROR-üzenetek („INVALID_LINE_OPERATION”) kerülnek bevezetésére. Ekkortól a nem megfelelő adatszolgáltatás már nem lesz sikeres, amire minden érintettnek érdemes addig felkészülnie.

 

Az új ERROR-üzenet, ami az adatszolgáltatások egységesítését és az adattisztaság növelését célozza, 2023. február 9. óta már tesztelés alatt állt. A NAV a bevezetés időpontját a fejlesztői visszajelzések értékelése, és a beérkezett online számlaadat-szolgáltatások elemzése alapján szeptember 18-ra ütemezte, hogy biztosan elegendő idő álljon rendelkezésre a programok módosításához.

 

A rendszer sikeres működése érdekében a NAV tájékoztató levélben is felhívja azoknak a fejlesztőknek a figyelmét, akik számlázóprogramjával olyan adatszolgáltatás érkezett az elmúlt hónapokban, ami az új validáción elbukna. Ha időközben sikeresen intézkedtek a számlázóprogramjuk módosításáról, nincs további teendőjük. Fontos információ lehet azonban számukra is, hogy volt olyan számlaadatuk, ami szeptember 18-a után már nem érkezhetne be a NAV-hoz.

 

A megváltozott munkaképességű személyek utáni szochokedvezmény változása

 

A NAV tájékoztatása alapján 2023. augusztus 1-jétől a fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesülő személyekre is jár a megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető szochokedvezmény. A kedvezményt érvényesítheti a megváltozott munkaképességű személyt munkaviszonyban foglalkoztató kifizető és az ilyen státuszú egyéni vállalkozó is saját maga után. A kedvezmény a fogyatékossági támogatás vagy vakok személyi járadékának folyósítását igazoló határozattal érvényesíthető.

 

A szochokedvezmény megilleti a közkereseti társaságot, a betéti társaságot, a korlátolt felelősségű társaságot, a közös vállalatot, az egyesülést, az európai gazdasági egyesülést, a szabadalmi ügyvivői irodát, a szabadalmi ügyvivői társaságot, az ügyvédi irodát, a közjegyzői irodát, a végrehajtói irodát, az egyéni céget is az olyan megváltozott munkaképességű tagra tekintettel, aki után szocho-t fizetnek.

 

A fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesülő személyek utáni szochokedvezményt először az alábbiak szerint szerepeltetheti:

 • a kifizető a 2023. augusztusi 2308 jelű bevallásban,
 • a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó az augusztusi 2358 jelű bevallásban, 
 • az átalányadózó egyéni vállalkozó pedig a III. negyedévről benyújtandó 2358 bevallás 2358-AT-02 és AT-03 lapján.

 

A Bolt Taxi ügye szakmai szempontból

 

A budapesti taxitársaságok azzal vádolják a „Bolt”-ot, hogy ő az engedélyezett tevékenységét nem saját maga végzi, hanem azt kiszervezi külföldi partnerének annak érdekében, hogy kihasználva az uniós jogszabályokat, kedvezőbb feltételeket biztosítson a vele szerződött személyszállítóknak azáltal, hogy azok nem fizetnek be áfát.

 

Amint azt a Niveus Consulting Group sajtóközleményében is kifejtette, a külföldön kiállított áfamentes számlák után Magyarországon a taxis személyszállítóknak (is) meg kell fizetni az áfát, tehát valójában semmilyen kárt nem okozott a Bolt a magyar államkasszának. A Bolt felelőssége maximum abban lehet, hogy erről nem tájékoztatta – a döntően – alanyi adómentes taxisokat, de ez nem is a jogszabály által előírt kötelezettsége.

 

A lényeg az, hogy alanyi adómentes személynek is áfafizetési kötelezettsége van itthon, abban az esetben, ha külföldről szolgáltatást vesz igénybe (tehát mondjuk jutalékot fizet a külföldi „Bolt”-nak).

 

Egy példával illusztrálva: tételezzük fel azt, hogy a Bolt 25 százalék jutalékot számláz, a taxis 100 forintot kér az útért. Ez azt jelenti, hogy a (külföldi) Bolt kiállított egy számlát 25 forint jutalékról, amelyet a taxis ki is fizetett, de ezt követően 6,75 forint áfát még be kellene fizetnie az államkasszába, tehát az államkasszát nem rövidítik meg.

 

A fentiekre minden alanyi adómentes személynek ajánlott figyelemmel lennie.

 

*          *          * 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Share this page and start a discussion:

Hírek

Utolsó figyelmeztetés – változnak a jótállási szabályok

Jelentősen átalakul jövőre a jótállásra vonatkozó szabályozás, azon belül a fogyasztóra vonatkozó szabályok. A jótállással kapcsolatban egyébként is sok félreértésen alapuló legenda terjed- a Niveus Consulting Group segít eligazodni a szabályokon...

Elolvasom

Niveus hírlevél – 2023. október

Megjelent az őszi adócsomag tervezete. Változik a duális képzés szociális hozzájárulási adókedvezménye. November 16-tól adómentes juttatás a borászati termék. Tagdíjbefizetési felhívást kaphat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától, erre figyeljen. „Down payment” - foglaló vagy előleg? Tovább csúszik az e-aláírás bevezetése. Októberi hírlevelünkben ezekkel a témákkal foglalkozunk.

Elolvasom

Kapcsolat

+36 30 861 4009

Köszönjük üzenetét!

Kollégáink hamarosan felveszik önnel a kapcsolatot!