Niveus hírlevél – 2022. március

2022-03-31

Változások lesznek a fejlesztési adókedvezmények és az energiahatékonysági célú beruházások szabályozásában. Módosultak a Ptk. szavazati joggal kapcsolatos szabályai. Márciusi hírlevelünkben ezekkel a témákkal foglalkozunk.

 

Változások a társasági adókedvezményekben

A Magyar Közlöny 2022. évi 53. számában, 2022. március 18-án jelent meg a 2022. évi I. törvény, amely a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) szerinti fejlesztési és energiahatékonysági adókedvezményt érintő módosításokat is tartalmaz. A Magyar Közlöny 54. számában pedig megjelent a Kormány 110/2022. (III. 21.) Korm. rendelete a fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet módosításáról Az említett jogszabályok alapján a legfontosabb változások a következők.

 

Fejlesztési adókedvezmény

Pest megye bármely településén megvalósított beruházás támogatható, és a támogatási intenzitás elérheti akár az 50 százalékot is (tehát Budapesttől eltérő a támogatás intenzitás).

 

Több tekintetben egyszerűsödik a szabályozás. Például minden induló beruházás részesülhet támogatásban, annak egyetlen régióban sem kell új gazdasági tevékenységre irányuló induló beruházásnak lennie. Továbbá, a kis- és közepes vállalkozások támogatásához akkor kell a kormány – Európai Bizottság engedélyén alapuló – határozata, ha a beruházást Budapesten valósítják meg, és értéke – jelenértéken – meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

 

Megszűnik önálló támogatási jogcímként a jelenértéken legalább 6 milliárd forint értékű beruházás, illetve jelenértéken legalább 3 milliárd forint értékű munkahelyteremtést szolgáló beruházás, amelyet eddig termék-diverzifikációt eredményező induló beruházásnak vagy új eljárási innovációt eredményező induló beruházásnak minősülő beruházáshoz vehetett igénybe nagyvállalkozás Pest megye egyes településein történő megvalósítás esetén. Az ilyen értékhatárt elérő induló beruházáshoz – Pest megyében történő megvalósításnál – 50 százalék támogatási intenzitás mellett, külön feltétel nélkül veheti nagyvállalkozás is igénybe az adókedvezményt.

 

Nem változik azon előírás, hogy az adókedvezmény igénybevételének feltétele a kormány – Európai Bizottság engedélyén alapuló – határozata, ha a beruházáshoz igényelt összes állami támogatás meghaladja azt az összeget, amelyet ugyanazon településen egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszegű elszámolható költségű beruházás kaphat.

 

Az adókedvezmény igénybevételének azon feltétele, hogy az első igénybevételének adóévét követő négy adóévben az adózó által foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (a külföldi telephelyen foglalkoztatott létszám figyelmen kívül hagyásával) ne csökkenjen a beruházás megkezdését megelőző három adóév adataiból számított számtani átlagnak megfelelő foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma alá, a legalább 3, illetve 1 milliárd forint értékű, valamint a kisvállalkozás által megvalósított legalább 50 millió forint értékű, illetve középvállalkozás által megvalósított legalább 100 millió forint értékű beruházásra vonatkozik.

 

A módosított előírások 2022. március 21-én lépnek hatályba, és a kedvezmények – főszabály szerint – a fejlesztési adókedvezmény iránti kérelem, bejelentés benyújtásakor hatályos rendelkezéseknek megfelelően vehetőek igénybe. A már nyilvántartásba vett bejelentések vagy engedélyezett kérelmek alapján megvalósított beruházások esetében a korábbi előírásokat kell alkalmazni, azaz úgy tekintendőek, mintha azokat 2021. december 31-éig nyújtották volna be.

 

Energiahatékonysági beruházások adókedvezménye

Az egyes régiókra vonatkozó támogatási intenzitások változása annyiban érinti az energiahatékonysági beruházáshoz igénybevehető adókedvezményt, hogy a 30 százalékos támogatási mérték csak Budapestre vonatkozik, míg korábban Pest megye nem támogatott településein is ez volt érvényben.

Megszűnt a Pest megye támogatott településeire vonatkozó 35 százalékos mérték, és helyébe az Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban érvényes 45 százalék lépett.

 

A támogatás változatlanul legfeljebb 15 millió eurónak megfelelő forintösszeg lehet.

 

Az új (kedvezőbb) mértékeket első alkalommal a 2021. december 31-ét követően megkezdett, energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások, felújítások tekintetében lehet alkalmazni.

 

További változások

A koronavírus-járványra tekintettel módosul az adókedvezményből történő kizárásra vonatkozó előírás, melynek lényege, hogy ha az adózó 2020. január 1-je és 2021. december 31-e között nehéz helyzetbe került, de 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, akkor jogosult lehet az adókedvezményre. Így járhat el az adózó akkor is, ha a beruházás, felújítás megkezdésekor e rendelkezés nem volt hatályos. Továbbra sem vehető igénybe viszont az adókedvezmény, ha az adózó bíróság által jogerősen elrendelt felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt áll, vagy végelszámolását bejelentette a bírósághoz.

 

Változtak a ptk. szavazati joggal kapcsolatos szabályai

 

Inkább kényelmi (vagy megszokásból eredő) rendelkezés volt egyesületek, alapítványok, de akár gazdasági társaságok létesítő okirataiban az a szabály, hogy testületi döntéshozatal esetén - ha szavazategyenlőség van - az elnök szava dönt, amivel azt szerették volna elkerülni, hogy szavazategyenlőség esetén "megálljanak" a frontvonalak.

 

Ez a rendelkezés 2021-ig a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseibe ütközött, mivel minden döntéshez a jelenlévők szavazatainak többségére volt szükség, és az ettől eltérő rendelkezés semmis volt (tehát a Polgári Törvénykönyv megengedő rendelkezései keretein belül sem lehetett tőle eltérni). A semmisségre vonatkozó szabályt tavaly hatályon kívül helyezték, így nincsen akadálya olyan rendelkezéseknek, ami az ügyvezetésben vagy a felügyelőbizottságban a tagok szavazatait súlyozza, vagy esetleg bizonyos kérdésekben többletjogokat biztosít nekik. (Ugyanakkor figyelemmel kell lenni az általános kisebbségvédelmi rendelkezésekre is.)

 

Ez a változás nem csak civil egyesületeknek adhat segítséget, hanem olyan kérdésekben is segíthet hatékony döntéshozatali struktúrát kialakítani, amit a tulajdonosok eddig - biztonsági okokból - közgyűlési hatáskörbe helyeztek.

 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Share this page and start a discussion:

Hírek

Niveus hírlevél – 2022. május

Ahogyan az várható volt, 2022. május 25-én – az Alaptörvény módosítása után – a kormány kihirdette a háborús vészhelyzetet, majd másnap bejelentette bizonyos szektorokban az extraprofit adó bevezetését. Megjelentek továbbá egyes, a vészhelyzethez kapcsolódó rendelkezéseket tartalmazó kormányrendeletek. Májusi hírlevelünkben ezek közül mutatunk be néhányat, illetve az ügyfeleink körében a gazdasági kilátásokról végzett felmérés eredményeiről adunk rövid áttekintést.

Elolvasom

Niveus hírlevél – 2024. március

Bizalmi vagyonkezelés mint vagyontervezési eszköz. Már megérkeztek a NAV-tól a személyi jövedelemadó bevallás tervezetek; külföldi magánszemélyeknek, komplex jövedelemi struktúrával rendelkezőknek további feladataik lehetnek! Utolsó módosítási lehetőség a 2023. évi EPR díjban. Flottakezelő: házon belül is elérhető adóelőny. Ezek a Niveus Consulting Group által végzett ügyfélelégedettségi felmérés eredményei. Márciusi hírlevelünkben ezen témákkal foglalkozunk.

Elolvasom

Niveus hírlevél – 2024. január

Pályázati felhívás elektromos járművek beszerzéséhez. Számos pontban változott a Számviteli törvény, a legfőbb változásokat két külön hírlevélben ismertetjük. Új kötelezettség a láthatáron – fenntarthatósági jelentés (ESG). 2024-es változások az EPR szabályozásban. Új vezetőket köszönthet a Niveus Consulting Group. Januári hírlevelünkben ezekkel a témákkal foglalkozunk.

Elolvasom

Kapcsolat

+36 30 861 4009

Köszönjük üzenetét!

Kollégáink hamarosan felveszik önnel a kapcsolatot!