Niveus hírlevél – 2022. június

2022-06-30

Marad a fordított adózás a gabonaipari, illetve vas- és acélipari termékek, valamint az üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékű jog átruházása esetén. Egyre bizonytalanabb a globális minimumadó bevezetése. Július 1-től már nem használható a SZÉP-Kártya élelmiszervásárlásra. Benyújtásra került egy több adónemet is érintő törvényjavaslat. Júniusi hírlevelünkben ezekkel a témákkal foglalkozunk.

 

Marad a fordított adózás a vas- és acélipari termékeknél

Az Európai Tanács 2022. június 3-án elfogadta 2022/890.sz.irányelvét, amely a HÉA-irányelv fordított adózásra vonatkozó cikkeinek alkalmazási határidejét módosította. Az eredetileg elfogadott határidőt 2022. június 30-ról 2026 december 31-ig hosszabbították meg, tekintettel arra, hogy a 2022. július 1-től tervezett végleges Áfa-rendszerre (definite VAT-system) való átállást nem sikerült még megvalósítani. A rendelkezés értelmében az üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékű jog (kibocsátási egység) átruházása, valamint egyes gabonaipari, illetve és vas- és acélipari termékek esetében marad a fordított adózás a jelenlegi tervek szerint 2026. december 31-ig.

 

Egyre távolabb a globális minimumadó

2022.június 17-én Magyarország egyedüliként megvétózta a globális minimumadót, majd 2022. június 21-én elfogadásra került az a határozat amely szerint az Országgyűlés hivatalosan is elutasítja a globális minimumadó magyarországi bevezetését. Jelenleg úgy tűnik, hogy - bár a magyar vétó önmagában nem feltétlenül lenne akadálya a bevezetésnek, - a 2023-as évre nagy valószínűséggel mégsem lehet számítani a globális minimumadóval kapcsolatos rendelkezések hatályba lépésére.

A korábban már megismert rendelkezések szerint olyan cégeknek/cégcsoportoknak kellene megfizetnie a globális minimumadót, melyeknek a konszolidált árbevétele eléri a 750 millió euró összeget, de azt csak abban az esetben, ha a leányvállalat országában az effektív adókulcs, vagyis a beszámítható adók és a speciálisan meghatározott adóalap hányadosa alacsonyabb, mint 15 százalék.

 

Júliustól már nem lehet élelmiszert vásárolni szép-kártyával

Nem hosszabbították meg azokat a rendelkezéseket, amelyek alapján a SZÉP-kártyák élelmiszer vásárlásra is felhasználhatóak, így 2022. július 1-től megszűnik ez a lehetőség.

 

Szigorítások várhatóak a transzferár szabályokban

2022.június 21-én benyújtásra került a T/360-as törvényjavaslat Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról, amely többek között a transzferár szabályokban is hozna jelentős változásokat.

 

A törvényjavaslat értelmében jelentősen megemelkedne a transzferár dokumentációkkal kapcsolatos hiányosságok esetén kiszabható mulasztási bírság. Abban az esetben, ha az adózó a nyilvántartást nem vagy nem határidőben készítené el, vagy azt az ellenőrzés során a adóhatóság bármilyen okból hiányosnak minősítené, a korábbi 2 millió forint helyett 5 millió forintig terjedhetne érintett nyilvántartásonként a kiszabható mulasztási bírság. ismételt jogsértés esetén pedig a mulasztási bírság akár a 10 millió forintot is elérhetné nyilvántartásonként.

 

Új rendelkezésként került be a törvényjavaslatba a kötelező adatszolgáltatás a társasági adóbevallásban a transzferár nyilvántartás készítésére kötelezett adózóknak a kapcsolt vállalkozásokkal bonyolított tranzakciókról. Amennyiben ez a kötelezettség bevezetésre kerülne, a társaságoknak sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítaniuk arra, hogy időben eleget tegyenek a transzferár nyilvántartás készítési kötelezettségeiknek.

A tervezett módosítás értelmében a jelenlegi kivételek megszűnésével gyakorlatilag minden esetben kötelezővé válna az interkvartilis tartomány használata a transzferár elemzések során. Továbbá, ha az adózó által alkalmazott haszonkulcs nem esik bele a szokásos piaci tartományba, a kiigazítást a jövőben a középértékre (mediánra) kellene megtenni.

 

Emellett a törvényjavaslat alapján emelkedne az előzetes hatósági ármegállapítási (APA) kérelmek díja, egyoldalú eljárás esetén 2 millió forintról 5 millió forintra. A kétoldalú és többoldalú eljárásokért pedig egységesen nyolcmillió forintot kellene fizetni függetlenül attól, hogy hányodalú eljárásról van szó.

 

Egyéb várható változások

Az T/360-as törvényjavaslat emellett többek között az alábbi változásokat irányozná elő:

Személyi jövedelemadó

A javaslat biztosítaná, hogy az adóhatóság a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatban olyan üzemanyag fogyasztói árát is közzétegye, amelynek forgalmazását jellemzően csak egy nagy cég végzi országos hatáskörrel (CNG, Compressed Natural Gas).

 

Az igazolás nélkül, költségként elszámolható tételek között a jövőben szerepelne a tölthető hibrid járművek használata esetén igazolás nélkül elszámolható üzemanyagfogyasztási norma meghatározása, valamint az, hogy tisztán elektromos meghajtású járművek használata esetén 3 liter/100 km ESZ 95 ólmozatlan motorbenzinnek az állami adó- és vámhatóság által közzétett árával meghatározott összeg számolható el igazolás nélkül.

Társasági adó

A törvényjavaslat alapján csökkentené a társasági adóalapot a tulajdoni részesedésnek a könyvekből történő kikerülésekor a megelőző adóévekben az adózás előtti eredmény növeléseként elszámolt – az adóbevallásokkal és az azt alátámasztó kimutatásokkal igazolt – értékvesztés összegéből az a rész, amellyel visszaírásként még nem történt adóalap-csökkentés. Ugyanakkor növelné az adóalapot az adózó döntése szerint az adóévben a tulajdoni részesedésre az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt értékvesztés összege.

Általános forgalmi adó

A jelenlegi szabályozás erről nem rendelkezik, ezért a javaslat előírná, hogy a csoportos adóalanyiság megszűnését követően is a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok által kijelölt képviselő tehet a megszűnt csoportos adóalany nevében érvényes jognyilatkozatot az áfakötelezettség vonatkozásában.

A törvényjavaslat alapján pénzvisszafizetés esetén az utólagos adóalap-csökkentési jog akkor is megilletné az adóalanyt, ha a pénzvisszatérítést úgy biztosítja, hogy azt nem közvetlenül a végső fogyasztó részére teljesíti. A javaslat ezzel a rendelkezéssel olyan értékesítési konstrukciókat kíván kezelni, amikor az értékesítő adóalany az értékesítési láncban nincs közvetlen kapcsolatban azzal a vevővel, aki azt a terméket, szolgáltatást megvásárolja.

Innovációs járulék

A módosítás értelmében innovációsjárulék-fizetési kötelezettsége keletkezne a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi telephelyének is, beleértve a fióktelepet.

Jövedéki adó

A dohánygyártmányokon belül külön kategória jönne létre a hevített dohánytermékekre vonatkozóan, amelynek célja, hogy az egyre népszerűbb, hevítéssel fogyasztható, azonban dohányt vagy nikotint nem tartalmazó (jellemzően gyógynövény alapú) termékek is jövedékiadó-köteles termékekké váljanak.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Share this page and start a discussion:

Kérdése van?
Forduljon bizalommal szakértő kollégánkhoz

Hírek

Ha komolyabb beruházást tervez, figyeljen a február 25-i határidőre!

A Niveus Consulting Group közleménye az iparűzési adó csökkentés és a „de minimis” szabályok kapcsolatáról

Elolvasom

Hátrányba kerülünk?

A Niveus Consulting Group kommentárja a Pénzügyminisztérium (PM) keddi közleményéhez, amelyben a PM elutasít egy nemzetközi adóztatási megoldást, amely szerint, ha a multinacionális vállalatcsoport a minimum adómérték alatt marad egy adott országban, a különbözetet más ország...

Elolvasom

Kapcsolat

+36 30 861 4009

Köszönjük üzenetét!

Kollégáink hamarosan felveszik önnel a kapcsolatot!