A SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Niveus Tax Services Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 9., adószám: 25468801-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-276952) az Ön személyes adatait a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli.

 1. AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATKEZELÉSRE JOGOSULT SZEMÉLYEK, ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Az adatkezelő a Niveus Tax Services Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő). Adatkezelőnél:

 • álláshirdetés, álláspályázat céljából nyilvántartott személyes adatokhoz a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: az Adatkezelő ügyvezetője, az irodavezető, a HR vezető és az adott terület szakmai vezetője, menedzsere,
 • a kapcsolatfelvétel céljából nyilvántartott személyes adatokhoz a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: az Adatkezelő ügyvezetője, az irodavezető, az adott terület szakmai vezetője, menedzsere, illetve az adott kérdés megválaszolásában érintett személyek és az üzletfejlesztési menedzser,
 • a meglévő partnerek kapcsolattartási céljából nyilvántartott személyes adatokhoz a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: az Adatkezelő ügyvezetője, az irodavezető, az adott terület szakmai vezetője, menedzsere, illetve az adott projekt teljesítésében érintett személyek és az üzletfejlesztési menedzser 

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki, tekintettel arra, hogy olyan adatkezelési tevékenységet nem folytat, amely miatt ez szükségessé vált volna.

 1. MEGHIRDETETT ÁLLÁSHIRDETÉS

2.1 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA 

Az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezelés célja a meghirdetett álláspályázat elbírálása, a jelölteknek szóló visszajelzés és a kapcsolatfelvétel.

2.2 A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az önéletrajzok, egyéb kapcsolódó dokumentációk jellemzően az alábbi adatokat tartalmazzák: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, iskolai tanulmányok, korábbi munkahelyek, végzettségek, képességek, referenciák, megpályázott munkakörök, bérigény.

A hozzájárulás a pályázati anyag megküldésétől az adott pozíció betöltéséig szól (kivételt képez, amennyiben például pályázati előírás miatt ezt megőrizni szükséges vagy a hozzájárulását időközben visszavonja).

Ön a hozzájárulás visszavonását bármikor, az office@niveus.hu e-mail címre küldött üzenetben megteheti. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Az önéletrajzok kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan személyes adatokat nem gyűjtünk.

 1. MEG NEM HIRDETETT ÁLLÁSHIRDETÉS, SIKERTELEN ÁLLÁSPÁLYÁZAT

3.1 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA

 Az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezelés célja, hogy az önéletrajzban szereplő adatokat egy esetlegesen megüresedő jövőbeni pozíció betöltésének elbírálása céljából fel tudjuk használni. 

3.2 A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az önéletrajzok, egyéb kapcsolódó dokumentációk jellemzően az alábbi adatokat tartalmazzák: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, iskolai tanulmányok, korábbi munkahelyek, végzettségek, képességek, referenciák, megpályázott munkakörök, bérigény.

A hozzájárulás maximum 12 hónapra szól. 

Ön a hozzájárulás visszavonását bármikor, az office@niveus.hu e-mail címre küldött üzenetben megteheti. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Az önéletrajzok kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan személyes adatokat nem gyűjtünk.

 1. MEGLÉVŐ ÜZLETI PARTNEREKKEL KAPCSOLATTARTÁS

4.1 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA 

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése (magánszemélyként történő megkeresés esetében) vagy jogos érdek (nem magánszemély kapcsolattartói minőségben történő megkeresés esetében). Az adatkezelés célja a partnerek azonosítása, a kapcsolatfelvétel, a szerződéses kötelezettségek teljesítése és a jogok gyakorlása, a számviteli kötelezettség teljesítése. 

4.2 A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

A kezelt személyes adatok a szakmai együttműködés során megadott név, pozíció, e-mail cím, illetve telefonszám. 

A személyes adatokat a vonatkozó szerződés megszűnésétől számított 5 évig őrizzük meg, kivéve azokat, amelyek tekintetében a jogszabályok hosszabb megőrzési időt tesznek kötelezővé (pl. számviteli bizonylat esetében 9 év).

 1. A WEBOLDALON KERESZTÜLI KAPCSOLATFELVÉTEL

5.1 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA

Az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, amennyiben Ön az Adatkezelővel az Adatkezelő honlapján található elérhetőségek alapján lép kapcsolatba, úgy a megadott adatok annak érdekében tárolásra kerülnek, hogy az üzenetét, illetve a kérését, kérdését a megfelelő személy(ek)nek továbbíthassuk.

5.2 A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés során a nevet, az e-mail címet és a telefonszámot, a kérdésben szereplő esetleges további személyes adatokat kezeljük. Miután a kérését megválaszoltuk, az adatait a válasz függvényében

 • további jövőbeli kapcsolat hiányában, a későbbi jogviták elkerülése érdekében az általános követelés elévülési idő elteltével töröljük (5 év),
 • a már meglévő szerződéses kapcsolatunkra tekintettel kezeljük (általában az utolsó üzleti kapcsolat évétől számított 5 év, de pl. számviteli bizonylat esetében 9 év),
 • a potenciális jövőbeli kapcsolatunkra tekintettel azt vagy a szerződés teljesítése (magánszemélyként történő megkeresés esetében) vagy jogos érdek alapján kezeljük (nem magánszemély kapcsolattartói minőségben történő megkeresés esetében). 
 1. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

A szükséges informatikai háttéret a Niveus Consulting Group Kft. (adatvédelmi szabályzat: itt) biztosítja, amelynek a szakmai hírlevél küldése céljából a személyes adatokat továbbítjuk (a Niveus csoporton belül a vonatkozó adatbázist ő kezeli), továbbá az adatokhoz a Niveus Consulting Group Kft. informatikai szolgáltatói is hozzáférhetnek:           

Az adatokat a Niveus Consulting Group alábbi tagvállalatai részére a szerződés megfelelő teljesítése, illetve megkeresés esetén a kapcsolatfelvétel érdekében hozzáférhetővé tesszük: 

 • Niveus Accounting & Payroll Services Zrt. (adatkezelési tájékoztató: itt);
 • Niveus Human Resources Kft. (adatkezelési tájékoztató: itt);
 • Niveus Service Center Kft. (adatkezelési tájékoztató: itt);
 • Niveus Audit Kft. (adatkezelési tájékoztató: itt);
 • Niveus Legal | Halmos és Jánosi Ügyvédi Iroda (adatkezelési tájékoztató: itt)

A személyes adatokat a fentieken kívüli harmadik személy részére nem továbbítjuk.

 1. AZ ÉRINTETTI ADATOK VALÓDISÁGA, ILLETVE 16 ÉVEN ALULI SZEMÉLYEK ADATAINAK KEZELÉSE 

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat, illetve azok valódiságát nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, az Érintett felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy azt kizárólag ő használja. 

A 16. életévét be nem töltött személy személyes adatai csak a felette szülői / képviseleti felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Adatkezelőnek a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni nem áll módjában, így a felhasználó, illetve a felette szülői / képviseleti felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás a jogszabályoknak megfelel. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában Adatkezelő a 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, az adatok törléséhez szükséges lépéseket a lehető leghamarabb megtesszük. 

 1. SÜTIK

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok, amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával úgy az Ön számítógépére kerülnek, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox stb.) többsége a sütik letöltését és használatát alapbeállításként elfogadja és engedélyezi, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is törölni tudja. A weboldal a következő sütiket tartalmazza:

A harmadik féltől származó sütikről (third party cookie) részletesen itt: https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat.

 1. AZ ÖN JOGAI

9.1 Bármikor jogosult az Adatkezelő által kezelt, jelen tájékoztatóban is nevesített Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy azokat kik és milyen célból kapják vagy kapták meg, tájékoztatást kérni (mindegyik adatkezelés kapcsán).

9.2 Bármikor jogosult Adatkezelőtől kérni, hogy a pontatlan / hiányos személyes adatait helyesbítse / kiegészítse (mindegyik adatkezelés kapcsán).

9.3 Bármikor jogosult Adatkezelőtől kérni, hogy az adatkezelést korlátozza (mindegyik adatkezelés kapcsán). Az adatkezelés korlátozása esetén Adatkezelő a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha

 • a személyes adatok pontosságát vitatja,
 • az adatkezelés jogellenes, a személyes adatok törlését ellenzi,
 • az Adatkezelőnek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt a feloldást megelőzően tájékoztatja.

9.4 Bármikor jogosult az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozni (a kapcsolattartás vonatkozásában).

9.5 Bármikor jogosult Adatkezelőtől kérni, hogy a személyes adatait törölje (mindegyik adatkezelés kapcsán). Adatkezelő a személyes adatait törli, ha

 • a személyes adatokra abból a célból már nincs szüksége, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
 • a személyes adatait jogellenesen kezelte vagy
 • a jogi kötelezettség teljesítéséhez a személyes adatokat törölni köteles.

Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és a döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 1. PANASZKEZELÉS

10.1 Amennyiben úgy véli, hogy a személyes adatait az Adatkezelő nem a tájékoztatóban jelzetteknek megfelelően kezelte, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy a következő elérhetőségeink valamelyikén a kapcsolatot vegye fel velünk:

 • személyesen a székhelyünkön: 1037 Budapest, Montevideo utca 9.
 • e-mail cím: office@niveus.hu (a levél tárgyában kérném, hogy az „Adatkezelés” szót legyenek szívesek megjelölni)

10.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz a panaszát az alábbi elérhetőségen nyújthatja be:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 5.
 • Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

10.3 A személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

Kapcsolat

+36 30 861 4009

Köszönjük üzenetét!

Kollégáink hamarosan felveszik önnel a kapcsolatot!