A SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


A Niveus Accounting Services Kft. (székhelye: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5.; adószám: 25468818-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-276953) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli az Ön személyes adatait.

1. AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATKEZELÉSRE JOGOSULT SZEMÉLYEK, ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Az adatkezelő a Niveus Accounting Services Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő). Adatkezelőnél:

• a szakmai hírlevél küldése céljából nyilvántartott személyes adatokhoz a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: a társaság ügyvezetője és a hírlevél elkészítéséért, valamint küldéséért felelős munkatárs (akik különböző személyek is lehetnek),
• álláshirdetés, álláspályázat céljából nyilvántartott személyes adatokhoz a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: a társaság ügyvezetője, irodavezető és adott terület szakmai vezetője,
• a kapcsolatfelvétel céljából nyilvántartott személyes adatokhoz a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: a társaság ügyvezetője, irodavezető és adott terület szakmai vezetője,
• a meglévő partnerek kapcsolattartási céljából nyilvántartott személyes adataihoz a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: a társaság ügyvezetője, irodavezető, adott terület szakmai vezetője, adott projekt teljesítésében érintett munkatársak,

Adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt, tekintettel arra, hogy nem folytat olyan adatkezelési tevékenységet, amely miatt ez szükségessé vált volna.

2. MEGHIRDETETT ÁLLÁSHIRDETÉS

2.1 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, ILLETVE CÉLJA

Az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezelés célja a meghirdetett álláspályázat elbírálása, a jelölteknek szóló visszajelzés és kapcsolatfelvétel.

2.2 A KEZELT ADATOK KÖRE, ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az önéletrajzok, egyéb kapcsolódó dokumentációk jellemzően az alábbi adatokat tartalmazzák: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, iskolai tanulmányok, korábbi munkahelyek, végzettségek, képességek, referenciák, megpályázott munkakörök, bérigény.
A hozzájárulás a pályázati anyagának megküldésétől az adott pozíció betöltéséig szól (kivételt képez, amennyiben például pályázati előírás miatt ezt megőrizni szükséges vagy a hozzájárulását időközben visszavonja, utóbbira bármikor lehetősége van).

Ön a hozzájárulás visszavonását bármikor, az office@niveus.hu e-mail címre küldött üzenetben megteheti. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.
Az önéletrajzok kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat.

 3. MEG NEM HIRDETETT ÁLLÁSHIRDETÉS, SIKERTELEN ÁLLÁSPÁLYÁZAT

3.1 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, ILLETVE CÉLJA

Az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezelés célja, hogy az önéletrajzban szereplő adatokat egy esetlegesen megüresedő jövőbeni pozíció betöltésének elbírálása céljából fel tudjuk használni.

3.2 A KEZELT ADATOK KÖRE, ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az önéletrajzok, egyéb kapcsolódó dokumentációk jellemzően az alábbi adatokat tartalmazzák: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, iskolai tanulmányok, korábbi munkahelyek, végzettségek, képességek, referenciák, megpályázott munkakörök, bérigény.
A hozzájárulás maximum 12 hónapra szól, a hozzájárulás a lenti elérhetőségeinken bármikor visszavonható. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

Ön a hozzájárulás visszavonását bármikor, az office@niveus.hu e-mail címre küldött üzenetben megteheti. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.
Az önéletrajzok kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat.

4. SZAKMAI CÉLÚ HÍRLEVÉL

4.1 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, ILLETVE CÉLJA

Az adatkezelés jogalapja jogos érdek, amely alapján kizárólag szakmai célú hírlevelek kerülnek kiküldésre. Adatkezelő érdeke, hogy partnereit tájékoztassa a tevékenységüket érintő legfontosabb adózási,- számviteli,- jogi és üzletvitellel kapcsolatos fejleményekről, hírekről.

4.2 A KEZELT ADATOK KÖRE, ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A kezelt személyes adatok a szakmai együttműködés során megadott név, email cím.

Az adatokat hírlevél-küldés céljára a szerződéses viszony megszűnését követő 2 évig, de legkésőbb a leiratkozásra szóló értesítés kézhezvételéig kezeljük. A leiratkozás után egyéb célból (jogszabályoknak, illetve szerződéses feltételeknek történő megfelelés) az adatokat megőrizzük, ám a leiratkozás után további hírlevél nem kerül kiküldésre.

Ön a leiratkozást bármikor, az office@niveus.hu e-mail címre küldött üzenetben megteheti. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a leiratkozás nem érinti a leiratkozás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.
A kiküldött hírlevelek kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat.

5. MEGLÉVŐ ÜZLETI PARTNEREKKEL KAPCSOLATTARTÁS

5.1 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, ILLETVE CÉLJA

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése (magánszemélyként történő megkeresés esetében) vagy jogos érdek (nem magánszemély kapcsolattartói minőségben történő megkeresés esetében), mint jogalap alapján kezeljük. Az adatkezelés célja a partnerek azonosítása, kapcsolatfelvétel, a szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése.

 5.2 A KEZELT ADATOK KÖRE, ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A kezelt személyes adatok a szakmai együttműködés során megadott név, pozíció, email cím, illetve telefonszám.

A személyes adatokat a Megbízási szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) évig őrizzük meg, kivéve azon személyes adatokat, amelyek tekintetében a jogszabályok hosszabb megőrzési időt tesznek kötelezővé (pl. számviteli bizonylat esetében jogszabály szerint 8 év).

6. A WEBOLDALON KERESZTÜLI KAPCSOLATFELVÉTEL

6.1 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, ILLETVE CÉLJA

Az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, amennyiben Ön az Adatkezelő honlapján található elérhetőségek alapján lép kapcsolatba Adatkezelővel, úgy az Ön által megadott adatok tárolásra kerülnek annak érdekében, hogy üzenetét a megfelelő személynek továbbíthassuk.

6.2 A KEZELT ADATOK KÖRE, ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés során a nevét, e-mail címét és telefonszámát, a kérdésben szereplő esetleges további személyes adatokat kezeljük. Miután kérését megválaszoltuk, az adatait a válasz függvényében

• további jövőbeli kapcsolat hiányában a későbbi jogviták elkerülése érdekében azt az általános követelés elévülési idő elteltével töröljük (5 év),
• a már meglévő szerződéses kapcsolatunkra tekintettel kezeljük azokat (általában az utolsó üzleti kapcsolat évétől számított 5 év, de pl. számviteli bizonylat esetében 9 év),
• a potenciális jövőbeli kapcsolatunkra tekintettel azt vagy a szerződés teljesítése (magánszemélyként történő megkeresés esetében) vagy jogos érdek alapján kezeljük (nem magánszemély kapcsolattartói minőségben történő megkeresés esetében)

7. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

A megadott adatokhoz Adatkezelő alkalmazottai kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá. A személyes adatokat a Niveus Consulting Group tagvállalatai részére a szerződés megfelelő teljesítése érdekében hozzáférhetővé tesszük, illetve informatikai szolgáltatók is hozzáférhetnek az adatokhoz.

A személyes adatokat harmadik személy részére nem továbbítjuk.

8. AZ ÉRINTETTI ADATOK VALÓDISÁGA, ILLETVE 16 ÉVEN ALULI SZEMÉLYEK ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat, illetve azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, az Érintett felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címet kizárólag ő használja. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet felhasználta.

A 16. életévét be nem töltött személy személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában Adatkezelő a 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

9. SÜTIK

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok, amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A weboldal oldal a következő sütiket tartalmazza:
• rendszer sütik: a webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgál (érvényessége: a böngésző session vége),
• nyomkövető sütik (harmadik féltől származó): A Google Analytics, mely egy webes nyomkövető szolgáltatás, célja az új session-ök és látogatók azonosítása. (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?authuser=1),
A harmadik féltől származó sütikről (third party cookie) részletesen itt: https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat.

10. AZ ÖN JOGAI

10.1 Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, jelen tájékoztatóban is nevesített Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait (mindegyik adatkezelés kapcsán).

10.2 Ön bármikor jogosult kérni Adatkezelőtől, hogy helyesbítse / kiegészítse az Ön pontatlan / hiányos személyes adatait (mindegyik adatkezelés kapcsán).

10.3 Ön bármikor jogosult kérni Adatkezelőtől, hogy korlátozza az adatkezelést (mindegyik adatkezelés kapcsán). Az adatkezelés korlátozása esetén Adatkezelő a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha

  •  Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
  • az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
  • Adatkezelőnek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

10.4 Ön bármikor jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból (hírlevelek és a kapcsolattartás vonatkozásában).

10.5 Ön bármikor jogosult kérni Adatkezelőtől, hogy törölje az Ön személyes adatait (mindegyik adatkezelés kapcsán). Adatkezelő törli az Ön személyes adatait, ha

  •  Adatkezelőnek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
  • a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy
  • Adatkezelő jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

11. PANASZKEZELÉS

11.1 Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait Adatkezelő nem a tájékoztatóban jelzetteknek megfelelően kezelte, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy a következő elérhetőségeink valamelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot:

 személyesen a székhelyünkön: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
 e-mail cím: office@niveus.hu (a levél tárgyában kérném, hogy az „Adatkezelés” szót legyenek szívesek megjelölni)

11.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen nyújthatja be a panaszát:

Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

11.3 Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

Letöltés

Kapcsolat

+36 30 861 4009

Köszönjük üzenetét!

Kollégáink hamarosan felveszik önnel a kapcsolatot!