Niveus hírlevél – 2020. május

2020-05-01

A munkaidőkeret szabályai rugalmasan változtak a válságintézkedések következtében. Milyen speciális rendelkezésekkel kell tisztában lenni a beszámoló és bevallási határidő halasztásokkal kapcsolatban? Bértámogatást kaphatnak az álláskeresőket foglalkoztatók. Közeleg a nagyvállalatok energetikai auditjának és adatszolgáltatási kötelezettségének határideje. Májusi hírlevelünkben ezekkel a témákkal foglalkozunk. 

Mindezek előtt egy friss információ: várhatóan június 20-án megszűnhet a veszélyhelyzet Magyarországon. Ez több, a koronavírusos válsághelyzet alatt született jogszabályt és rendelkezést érinthet (pl. csökkentett munkaidős bértámogatás, K+F bértámogatás, válságágazatok járulékkedvezménye, kedvezőbb munkajogi szabályozások, stb.).

 

A munkaidőkeret kínálta lehetőségek a válság alatt

A veszélyhelyzettel kapcsolatos szigorításokat fokozatosan feloldják, és egyre több cég indítja újra a működését azok közül, akiket érintettek a korlátozások. Ezzel várhatóan megszűnnek a szabadságolások és a munkavállalók – vagy legalábbis egy részük – újra dolgozni fog. A veszélyhelyzet idején a munkaidőkeret kapcsán elfogadott rendeletek még lehetővé teszik, hogy az érintett cégek rugalmasabban tudják a dolgozók munkaidejét beosztani. 

A munkaidőkeret lényege, hogy egy munkavállaló által ledolgozott heti munkaidőt nem hetente, hanem egy, a cég által meghatározott időszakon belül átlagolva kell nézni. Ez azt jelenti, hogy az időszak elteltével kell visszamenőleg megvizsgálni, hogy hány szabadnapot kapott, illetve hány munkaórát kellett a munkavállalónak ledolgoznia. Egyúttal a munkaidőkeret szerint foglalkoztatott munkavállalók munkaideje rugalmasan osztható be. Ezért megoldható, hogy a munkaszerződés szerint heti 40 órában foglalkoztatott munkavállaló esetében a cég 6 hónapos munkaidőkeret vezet be június 1-jétől, és ennek keretében június 1. és augusztus 31. között csak heti 35 órára, szeptember 1. és november 30. között viszont heti 45 órára osztja be a munkavállalót (a számítások a szemléltetést szolgálják, és nincsenek tekintettel a szabadságokra, munkaszüneti napokra stb.). Mivel a 6 hónap elteltével a heti átlagos munkaidő 40 óra lesz, így a munkavállaló részére nem kell túlóra miatt pótlékot fizetni, miközben a cég igazodni tudott a munkamennyiség ingadozásához. 

Az időszak hosszát a cég egyoldalúan határozhatja meg, és jelenleg – a koronavírusos veszélyhelyzetre tekintettel – akár 24 hónap is lehet. A kétéves munkaidőkeret feltehetőleg a legtöbb cég számára indokolatlanul hosszú, azonban egy idén év végéig tartó munkaidőkeret elrendelése racionális döntés lehet. Ebben az esetben a nyár folyamán le nem dolgozott munkaidőt a remélhetőleg nagyobb munkaterhelést hozó őszi időszakban kell a munkavállalóknak ledolgozniuk anélkül, hogy akkor a túlóra miatt pótlékot kellene fizetnie a cégnek. 

A munkaidő beosztásának szabályaira munkaidőkeret alkalmazása esetén is figyelemmel kell lenni. Egyrészt a munkaidő beosztást legalább 7 nappal előre egész hétre be kell jelenteni és azt módosítani csak indokolt esetben és legalább 96 órával a munkaidő kezdetét megelőzően lehet. A 96 órás követelménytől a felek megállapodásában el lehet térni, a veszélyhelyzet alatt és annak megszűnését követően 30 napig pedig egyoldalúan is módosíthatja a munkáltató a beosztást akár 96 órán belül is. Végül pedig munkaidőkeret alkalmazása esetén sem haladhatja a napi munkaidő a 12 órát, a heti munkaidő pedig a 48 órát. 

Megfontolandó lehet a munkaidőkeret alkalmazása akkor, ha felmerült a részmunkaidős foglalkoztatás bevezetése, mert ebben az esetben különösen rugalmasan lehet beosztani a munkavállalók munkaidejét. Ráadásul a munkaidőkeret a csökkentett munkaidő bértámogatással is kombinálható. 

Természetesen bármilyen erre irányuló kérdés esetén örömmel segítjük Önöket a leghatékonyabb rendszer kialakítása érdekében, valamint a munkaidőkerethez kapcsolódó szabályzatok és tájékoztatók elkészítésében és/vagy a bértámogatással való kombinálásban.

 

Halasztott határidők

Amint azt áprilisi hírlevelünkben már jeleztük, a vészhelyzetre tekintettel idén meghosszabbodik az éves beszámoló és egyes éves adóbevallások benyújtási határideje. A határidő hosszabbítással kapcsolatban felmerülő értelmezési kérdések tisztázására az adóhatóság 2020. május 12-én egy tájékoztatót tett közzé. 

A tájékoztató szerint a számviteli beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbe helyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határidők – ha azok 2020. április 22. és 2020. szeptember 30. közé esnek – 2020. szeptember 30-áig kitolódnak és az ezekre a beszámolókra épülő számviteli kötelezettségek határidejét is ettől a naptól kell számítani. 

A beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítések azonban nem vonatkoznak a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók (pl. hitelintézetek) beszámolóira. Az ő esetükben a beszámolót el kell készíteni és közzé kell tenni az eredeti határidőig - tehát normál üzleti éves gazdálkodók esetében 2020. május 31-ig. A halasztott bevallási és befizetési határidőkkel azonban élhetnek a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók is (függetlenül attól, hogy a beszámolójuk tekintetében az eredeti határidők az irányadók). 

A vállalkozások dönthetnek úgy, hogy kötelezettségeiket az eredeti határidőig teljesítik, és nem élnek a meghosszabbított számviteli és adózási határidő lehetőségével. Lehetséges az is, hogy az adóbevallásra és adóbefizetésre a meghosszabbított határidőben kerüljön sor úgy, hogy az adózó eközben a számviteli halasztással nem él. 

A tájékoztató egyértelművé teszi azt is, hogy a transzferár-nyilvántartást a társasági adóbevallás benyújtásához igazodva, de legkésőbb 2020. szeptember 30-áig lehet elkészíteni. Ha tehát egy vállalkozás a társasági adóbevallását 2020. szeptember 30 előtt nyújtja be, akkor mivel a transzferár dokumentációk elkészítésének határideje a társasági adóbevallás benyújtásának napja, a transzferár dokumentációt is előbb kell elkészíteni, mint 2020. szeptember 30. 

Az adózók a megfizetett adóelőlegek és az éves fizetendő adó különbözetét 

  • amennyiben az befizetendő összeg, elegendő szeptember 30-áig teljesíteni, 
  • amennyiben az visszaigényelhető összeg, azt a bevallás beérkezésének napjától, de legkorábban az adózás rendjéről szóló törvény által az adóbefizetésre előírt eredeti esedékességtől számított 30 napon belül utalja ki a NAV. 

A visszaigénylő pozícióban lévő adózóknak tehát célszerű a bevallást minél korábban benyújtaniuk.

Fontos kiemelni, hogy azon adózók esetében, amelyek a bevallási kötelezettségüknek 2020. április 22-e előtt eleget tettek, ám az adófizetési kötelezettségüknek nem, de az adófizetési kötelezettség eredeti esedékessége 2020. április 22. és szeptember 30. napja közé esik (mint például 2020. június 2-a), az adófizetési kötelezettségüket 2020. szeptember 30-ig teljesíthetik. Ehhez hasonlóan, a 2020. szeptember 30-i éves adófizetési határidő vonatkozik azokra az adózókra is, amelyek a bevallásukat az eredeti esedékességet követően, de még 2020. szeptember 30-át megelőzően nyújtják be. A tájékoztató tehát megerősíti, hogy az aóbevallás benyújtása nem eredményezi az adófizetési kötelezettség esedékessé válását, a befizetést legkésőbb 2020. szeptember 30-ig kell teljesíteni.

 

Álláskeresők bértámogatása 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2018. május 18-ai bejelentése alapján 80 milliárd forintos keretösszeggel munkahelyteremtő bértámogatási program indul. A tájékoztatás alapján 6 hónapos bértámogatás mellé 3 hónap továbbfoglalkoztatást várnak el a vállalkozásoktól, a programban részt vevő munkavállalóknak így 9 hónapig biztosítottá válik a foglalkoztatása. A támogatott 6 hónap alatt munkavállalónként legfeljebb havi 200 ezer forintot térítenek meg a munkáltatónak. 

 

Energetikai audit

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény több olyan kötelezettséget is előír, melyeket június 30-ig teljesítenie a nagyvállalatoknak. Ilyen az energetikai auditálási kötelezettség, az éves nagyvállalati regisztráció, a regisztrációs díjfizetési kötelezettség, az éves energiafogyasztásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség, valamint az energiafogyasztás mértékétől függően az energetikai szakreferens igénybevétele. 

A nagyvállalatoknak az energetikai auditálást négy évente kell végeztetniük, amelyből az első audit határideje az első nagyvállalati regisztrációs kötelezettséget követő év június 30. napja, függetlenül a regisztráció tényleges megtörténtétől. 

A nagyvállalati regisztrációt minden év június 30-ig el kell végezni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) webportálján. Emellett, 100 000 Ft regisztrációs díj fizetésére illetve az éves energiafogyasztási adataik megadására is kötelezettek az érintettek. 

Azon nagyvállalatoknak, melyeknek a tárgyévet megelőző három évben mért energiafelhasználásának átlaga eléri a meghatározott értéket (400 000 kWh villamos energiát, 100 000 köbméter földgázt vagy 3 400 GJ hőmennyiséget) független energetikai szakreferenst is igénybe kell venniük. 

Amennyiben a nagyvállalatok fenti kötelezettségeiket nem teljesítik a megadott határidőre, akár 1 mFt-os bírságot is kiszabhat a MEKH.

 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Share this page and start a discussion:

Hírek

Sajtóközleményünk a NAV ellenőrzési gyakorlatáról

A Niveus Consulting Group a NAV elmúlt 3 évének aktivitását vizsgálta meg. Az adatokból kiolvasható, hogy 2020-2022 között fokozatosan egyre több adót szedtek be, a legtöbbet vizsgált adónem minden egyes évben az ÁFA, valamint megállapították azt, hogy az adóhatóság és az adózók közül az utóbbiak fordulnak leginkább a Kúriához fellebbvitelezés miatt.

Elolvasom

A Niveus Consulting Group felmérése az adóellenőrzésekről

Kilenc európai országot megvizsgálva kiderül, hogy az adóellenőrzések mellett egyedül Magyarországon létezik az ún. jogkövetési vizsgálat, amely megfelelő együttműködés esetén gyakran végződik szankciók nélkül. Teljesen változó a kép, hogy melyik országban mikor kerül sor adóellenőrzésre, nálunk például jellemzően csak a nagyvállalatok számíthatnak rajtacsapásra. Maga az ellenőrzés folyamata viszont mindenhol belefér a 90-180 napos idősávba, Magyarországon átlagosan 3-4 hónapig tart. -derül ki a Niveus Consulting Group európai adóellenőrzési felméréséből.

Elolvasom

Niveus hírlevél – 2022. június

Marad a fordított adózás a gabonaipari, illetve vas- és acélipari termékek, valamint az üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékű jog átruházása esetén. Egyre bizonytalanabb a globális minimumadó bevezetése. Július 1-től már nem használható a SZÉP-Kártya élelmiszervásárlásra. Benyújtásra került egy több adónemet is érintő törvényjavaslat. Júniusi hírlevelünkben ezekkel a témákkal foglalkozunk.

Elolvasom

Kapcsolat

+36 30 861 4009

Köszönjük üzenetét!

Kollégáink hamarosan felveszik önnel a kapcsolatot!