Niveus hírlevél – 2021. április

2021-04-01

Nyáron hatályba lép a Multilaterális Adóegyezmény Magyarországon is. 2021. április 1-től új ELEKÁFA nyomtatványt vezettek be. 2021. április 25-től a SZÉP-kártyák bármelyik zsebéből fizethetünk az elfogadóhelyeken. Újabb szabályok születtek a stratégiai társaságokra vonatkozóan. Áprilisi hírlevelünkben ezekkel a témákkal foglalkozunk.

 

Multilaterális Adóegyezmény

A Magyar Közlöny 2021. márciusi 35. számában jelent meg a 2021. évi III. törvény, amely egy, a nemzetközi jogban kifejezetten egyedi és speciális jogtechnikai eszközt vezet be Magyarországon. A Multilaterális Adóegyezmény egy olyan különleges szuperegyezmény, amely gyakorlatilag külön-külön tárgyalások/egyeztetések nélkül képes módosítani az aláíró országok közötti összes kétoldalú adóegyezményt.

Az OECD 2013-ban publikálta az adóalap-erózió és a nyereségátcsoportosítás visszaszorítására irányuló programját (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS), amelynek 15. akcióterve fogalmazta meg azt az ajánlást, hogy egy Multilaterális Adóegyezmény (Multilateral Intsrument, MLI) hatékonyabban és költségkímélőbb módon tudná módosítani a bilaterális adóegyezményeket. 2017 júniusában az első 68 aláíró ország (többek között Magyarország) vállalta, hogy legalább a minimumsztenderdekkel módosítani fogja az adóegyezményeit a közeljövőben.

A Multilaterális Adóegyezmény egyik központi eleme az értesítés (notification), amellyel az érintett államok megjelölik választásaikat és azon rendelkezésekre vonatkozó fenntartásaikat, amelyeket nem kívánnak módosítani a bilaterális egyezményekben. Egyúttal a tagállamok megjelölhetik azon választásukat, hogy mely egyezményeiket kívánják módosítani. Magyarország végeredményében 74 adóegyezményt jelölt meg. Fontos eleme a Multilaterális Adóegyezmény hatályának, hogy csak azon bilaterális adóegyezmények módosítása valósul meg ezáltal, amelyek esetében mindkét ország kölcsönösen a megjelölésre szavazott.

Magyarország a minimumsztenderdek (preambulum módosítása az adóalapelvvel, kölcsönös egyeztető eljárásra vonatkozó változtatások) szerinti módosításokon felül a transzferárazáshoz kapcsolódó kölcsönös kiigazítás elfogadását, valamint az adóügyi arbitrációt (választottbírósági eljárás jogintézményének bevezetését) vállalta, a többi rendelkezés vonatkozásában a fenntartás mellett tette le a voksát. Magyarországon a Multilaterális Adóegyezmény hatálybalépésének napja 2021. július 1. és Magyarország érintett adóegyezményei legkorábban 2022. január 1-jétől módosulnak. Az érintett módosuló bilaterális egyezmények egybeszerkesztett szövegeinek a közzététele azonban még 2021-ben várható.

Új nyomtatvány a külföldön megfizetett áfa visszaigényléshez

  1. április 1-jétől a 21ELEKAFA-nyomtatvány legfrissebb verzióját kell kitölteniük és beküldeniük a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) azoknak a magyar adózóknak, akik a más tagállamban rájuk áthárított hozzáadottérték-adó visszatérítését szeretnék kérni, a 20ELEKAFA-űrlap ettől az időponttól már nem használható.

Az Észak-Írország által aktuálisan megadott és elfogadott termékkódokat a 21ELEKAFA-nyomtatvány kitöltési útmutatója tartalmazza. Szolgáltatások szempontjából az Egyesült Királyság – beleértve Észak-Írországot – egységesen olyan Európai Unión kívüli országnak tekintendő, amellyel nincs viszonosság, így a szolgáltatások árában áthárított adó visszaigénylésére a 2020-at követően teljesített ügyletekre vonatkozóan nincs lehetőség.

Megszűntek a Szép-kártya alszámlák közötti határok

Annak érdekében, hogy a COVID-19 járvány megjelenése óta halmozódó összegeket a SZÉP-kártyák tulajdonosai könnyebben fel tudják használni, 2021. április 25-től az év végéig szabadon használhatóak a SZÉP-kártyán lévő egyenlegek fizetésre az elfogadóhelyeken, függetlenül attól, hogy melyik alszámlán található az összeg.

 

A korábban elfogadott rendelkezések alapján a veszélyhelyzetre tekintettel megemelt évi 800.000 forintos rekreációs és egyedi SZÉP-kártya keretösszegek, és a szociális hozzájárulási adó alóli mentesség 2021. június 30-ig marad hatályban.

 

A veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig pedig a 2 évnél régebben a SZÉP-kártyára utalt összegeket extra banki díjak (legfeljebb 3 százalék, de legalább 100 Ft) megfizetése nélkül lehet felhasználni.

 

Új előírások a stratégiai társaságokra vonatkozóan

Egy 2021. április 21-én megjelent kormányhatározat alapján idén június vége helyett december végéig kell a stratégiai társaságoknak jelentést tenniük a kormány felé, ha a cégben tőkeemelés történik, változik a tulajdonosi összetétel, kötvényt bocsátana ki, vagy átalakulásról, szétválásról döntenének. Ezzel az intézkedéssel a kormány azt kívánja megakadályozni, hogy "illetéktelen" kezekbe, illetve befolyás alá kerüljenek a stratégiai társaságok. Ezzel együtt kibővül a jogszabályi rész, hogy mi számít államérdeknek: a továbbiakban "a nemzetgazdasági szempontból alapvető gazdaságstratégiai érdekkel összefüggő közérdek" is annak számít. Eddig csak az szerepelt az idevágó törvényben, hogy "az ágazati európai uniós és nemzeti jog által nem szabályozott, a hálózatok és berendezések biztonságára és működőképességére, valamint az ellátás folyamatosságára vonatkozó közérdek" az államérdek.

 

A törvényi definíció szerinti a stratégiai társaságok köre kibővül a felsőoktatási intézményekkel, mint jogi személyekkel. Vagyis rájuk is vonatkozik a továbbiakban a belső döntéseik jelentési kötelezettsége a kormány illetékes minisztere felé.

 

További változás, hogy míg eddig csak a kommunikáció távközlési része számított stratégiainak, a közlöny alapján már ide kell érteni a kiadói tevékenységet, a film, videó, televízióműsor gyártását, hangfelvétel kiadását, műsorösszeállítást, műsorszolgáltatást is. A magyar sajtópiacon működő kiadókat is besorolják a stratégiai cégek közé, amelyekre a fenti megkötések - például a jelentési kötelezettség a cégen belüli változásokról - ugyanúgy vonatkoznak, mint az energetikai vagy közlekedési társaságokra

 

 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Share this page and start a discussion:

News

A @Niveus Consulting Group véleménycikke a globális minimumadóról

„Game over” – megszületett a döntés a globális minimumadó bevezetéséről (1. rész) - Adó Online

Read more

Niveus hírlevél – 2022. december

Megérkeztek a transzferár nyilvántartásokra vonatkozó legújabb dokumentálási szabályok. Változott a transzferár nyilvántartás fogalma. Megnőtt a transzferár dokumentációs kötelezettségre vonatkozó tranzakciós értékhatár. Változtak az összevonhatóság szabályai. Új adatszolgáltatási kötelezettséget írtak elő a társasági adóbevallásban. Megnőtt a transzferár dokumentáció hiányából fakadóan kiszabható mulasztási bírság mértéke. Változtak az interkvartilis tartomány alkalmazásának szabályai. Decemberi hírlevelünkben ezekkel a témákkal foglalkozunk.

Read more

Niveus hírlevél – 2020. március

A koronavírus miatti rendkívüli helyzet az adózás területén is rendkívüli intézkedéseket kíván. 2020. március 18-án került kihirdetésre a világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020-as kormányrendelet, amelynek...

Read more

Köszönjük üzenetét!

Kollégáink hamarosan felveszik önnel a kapcsolatot!