Niveus hírlevél – 2023. július

2023-07-31

Kihirdették a nyári adócsomagot, a tervezethez képest a társasági adóban, a munkaerőkölcsönzés és a fémkereskedelem tekintetében történtek a legnagyobb változások. Módosult az extraprofitadó rendelet is. Extra juttatás adható a SZÉP kártyára. Adminisztrációs változás az idegenrendészeti eljárásban, amely kapcsán örömmel jelentjük be, hogy elindítottuk Immigration Desk szolgáltatásunkat. Júliusi hírlevelünkben ezekkel a témákkal foglalkozunk.

 

Társasági adó - új fejlesztési adókedvezmény

A törvényjavaslathoz képest a 2023. július 14-én a Magyar Közlönyben megjelent törvény kiegészült egy új fejlesztési adókedvezménnyel. Az adókedvezmény olyan beruházások esetén alkalmazható, amelyek a nulla nettó kibocsátási célt szolgáló gazdaságra való átállás szempontjából stratégiai jelentőségűek.

A törvény meghatározza a nulla nettó kibocsátási célt szolgáló gazdaságra való átállás szempontjából stratégiai jelentőségű beruházás fogalmát, amely alapján az adókedvezmény az akkumulátor, szolárpanel, szélturbina, hőszivattyú, elektrolizátor, szén-dioxid-leválasztást és -tárolást szolgáló berendezés gyártására, a berendezés gyártásához tervezett és közvetlenül használt kulcsfontosságú alkatrész gyártására, ezek gyártásához szükséges nyersanyag előállításával vagy visszanyerésével kapcsolatos beruházások kapcsán vehető igénybe.

 

Az új fejlesztési adókedvezmény átmeneti fejlesztési adókedvezménynek minősül. Az adókedvezmény a társasági adóban a számított adó 80 százalékáig vehető igénybe, amellyel kapcsolatos kérelmek a beruházás megkezdését megelőzően, de legkésőbb 2025. december 31. napjáig terjeszthetőek elő az adópolitikáért felelős miniszternek nyilvántartásba vétel céljából.

 

Ezen átmeneti adókedvezmény mértéke - hasonlóan a többi fejlesztési adókedvezményben alkalmazott jogcímhez – Magyarország területén belül eltérő mértékben érhető el. Annak mértéke legfeljebb jelenértéken a beruházás elszámolható költségének 15 százaléka lehet Budapesten, illetve 35 százaléka Budapesten kívül.

 

A munkaerő-kölcsönzést végző vállalkozások telephely szabályainak változása

 

Kedvező változást jelent a törvényjavaslathoz képest, hogy a Munka Törvénykönyve alapján munkaerő-kölcsönzést végző vállalkozásoknak abban az esetben keletkezik telephelye egy önkormányzat illetékességi területén és ezzel együtt az adott önkormányzattal szemben helyi iparűzési adó kötelezettsége, ha egy adóéven belül a munkavállalók által végzett munkaórák száma a 21.000 órát eléri vagy meghaladja. Ennek mértéke a törvényjavaslatban még egy adóéven belül 1.440 óra volt.

 

Jelentős változások a fémkereskedelemben

A törvényjavaslathoz képest jelentős változás a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény módosítása, amely a hulladékgazdálkodással kapcsolatos változásokkal összefüggésben merült fel. A jogszabályba új fogalomként kerül bevezetésre a koncesszori fémkereskedő és a koncesszori fémkereskedelmi engedély, valamint a koncesszori fémkereskedelmi tevékenység, amely egy önálló, a fémkereskedelmi tevékenységtől elkülönülő engedélyköteles tevékenységnek minősül.

 

Fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot tartalmazó hulladékot, azaz koncessziós hulladékot a jövőben csak olyan társaságok vehetnek át, amelyek rendelkeznek a koncessziós társasággal kötött alvállalkozói szerződéssel, vagy ún. koncesszori fémkereskedők. Koncesszori fémkereskedő az lehet, aki rendelkezik a fémkereskedelmi hatóság által kiadott koncesszori fémkereskedelmi engedéllyel. Koncessziós társaság pedig a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.

 

A koncesszori fémkereskedelmi engedély iránti kérelmet a fémkereskedő vállalkozásoknak elektronikus úton, 2023. július 20-ig volt lehetőségük benyújtani. A fémkereskedelmi engedély iránti kérelmeket elbíráló hatóság ebben az esetben a Nemzeti Adó és Vámhivatal.

 

Módosítások az extraprofitadó rendeletben

2023.július 17-én ismét módosításra került az extraprofitadó rendelet. A legújabb változások, hogy mind a kőolajtermék-előállítóra, mind a bányajáradék tekintetében bekerültek a rendeletbe a 2024-es adóévre vonatkozó előírások, így ezekkel a különadókkal jövőre is számolniuk kell majd az érintett vállalkozásoknak.

 

A gyógyszergyártók és a gyógyszer forgalombahozók különadója tekintetében is csökkentő tételeket vezet be a rendelet, utóbbiak esetén csak a 40%-os különadót érintően. A különadó összege – annak max. 50%-áig – csökkenthető az adóévi tárgyi eszköz beszerzésére, előállítására irányuló, Magyarország területén megvalósuló beruházás bekerülési értékével, valamint az egészségügyi ágazatot érintő, Tao. törvény szerinti saját tevékenységi körében végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévi közvetlen költségével, ideértve az  engedélyezett I–III. fázisú klinikai vizsgálatok költségét, továbbá a  Magyarországra megrendelt klinikai kutatások költségét is.

 

SZÉP-kártya változások 2023. augusztus 1-től

 

A 2023. június 19-én megjelent Kormányrendelet alapján a veszélyhelyzetre tekintettel az Szja törvényben szereplő keretösszegen (450.000 Ft) felül, további 200 ezer forint egyszeri juttatás adható béren kívüli juttatásként a SZÉP kártyára. 

 

Emellett a SZÉP kártyával kezdeményezett fizetés 2023. december 31. napjáig a kereskedő által értékesített élelmiszer vásárlására is felhasználható. Ez alapvetően a hideg élelmiszerekre vonatkozik mint a húsok, halak, tejtermékek, zöldségek, gyümölcsök, gabonafélék, magvak, zsírok, olajok, só stb.

 

A Kormányrendelet 2023. augusztus 1-jén lép hatályba, a plusz juttatások tehát ezt követően adhatók a kedvező adózás mellett.

 

Immigration Desk a Niveus Consulting Group cégcsoportban – elektronikus ügyintézés az idegenrendészeti eljárások során 

2023.január 1-től meghatározott ügytípusok kizárólag elektronikus úton, az https://enterhungary.gov.hu/eh/ weboldalon keresztül intézhetőek az idegenrendészeti eljárások során. Az elektronikus ügyintézésre való átállásra az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) megnövekedett ügyterhe, valamint a tavaly februárban kirobban orosz-ukrán háborús konfliktus következményeként Magyarországon menedéket kereső ukrán állampolgárok megnövekedett létszáma adott okot.  

 

A megnövekedett ügyféligények kielégítése érdekében örömmel jelentjük be, hogy a Niveus Consulting Group elindította „Immigration Desk” szolgáltatását, amely teljeskörű, egyablakos szolgáltatás keretében áll rendelkezésre azon ügyfeleink számára, akik külföldi (akár EU, akár EU-n kívüli) állampolgárok magyarországi tartózkodásával és munkavállalásával kapcsolatos adózási, bérszámfejtési vagy jogi tanácsadásra tartanak igényt, egyúttal teljes körűen intézünk minden szükséges bejelentést/dokumentum-előkészítést.  

 

Immigration Desk szolgáltatásunk keretében segítünk azon EU és EGT tagállambeli állampolgároknak is, akik tartózkodása a 90 napot Magyarországon meghaladja és ezáltal kötelező számukra az OIF előtt a regisztrációs eljárás lefolytatása. Továbbá készséggel nyújtunk tanácsadást és látunk el képviseletet harmadik országbeli (amerikai, afrikai vagy ázsiai kontinensről érkező) állampolgárok tartózkodási és munkavállalási engedélyének megszerzésével kapcsolatos engedélyezési eljárások során.   

 

*          *          *

 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Share this page and start a discussion:

Any question?
Please do not hesitate to contact our expert colleague:

News

Brexit: Deal vagy no-deal – Ez itt a kérdés?

Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én kilépett az Európai Unióból és év végével lejár az az átmenti időszak, amelyben még ugyanazok a vám- és adóügyi szabályok és eljárások alkalmazandók, mint az EU tagsága idején. Az azonban még most sem tisztázott, hogy pontosan mire számíthatnak 2021. január 1-jétől az Egyesült Királysággal üzleti kapcsolatban álló vállalatok, illetve az EU tagállamokban üzleti tevékenységet folytató brit vállalkozások. Ez a jelenleg is zajló Brexit tárgyalások kimenetelétől függ - foglalja össze a Niveus Consulting Group.

Read more

Módosítva él tovább az ideiglenes home office szabályozás

Nem régen jelent meg a Kormány újabb rendelete a távmunka ideiglenes, tavaly év végén bevezetett rendszerének meghosszabbításáról, amely néhány fontos módosítást is tartalmaz az eddigiekhez képest. A Niveus Consulting Group ezeket a szabályokat járja körbe, különös tekintettel az adózási kedvezmények adta lehetőségekre.

Read more

A Niveus Consulting Group közleménye az áfa beszedésének hatékonyságáról.

Továbbra is döbbenetes a magyar áfafegyelem December 8-án hozta nyilvánosságra az Európai Bizottság az áfarésről* szóló legújabb jelentését, ami 2020-ig dolgozza fel az adatokat. Figyelemreméltó, hogy míg a tavalyi jelentésben a 2020-as becslés még 6,1%-os áfarést prognosztizált Magyarország esetén, a végső érték még ennél is egy nagyságrendel jobb, 5,1% lett. Ezzel az EU tagállamok közül Magyarország érte el a legjobb eredményt az áfacsalással szembeni küzdelemben – derül ki a Niveus Consulting Group elemzéséből.

Read more

Köszönjük üzenetét!

Kollégáink hamarosan felveszik önnel a kapcsolatot!