Niveus hírlevél – 2024. április

2024-04-30

Már elérhető a NAV 2024-es ellenőrzési terve. Május 31. – fontos határidő a cégeknek, az érintetteknek a globális minimumadó miatt is! A GINOP Plusz program keretei között kamatmentes fejlesztési hitelprogram indul KKV-k számára. Új pályázatok várhatóak a nagyvállalkozások részére. Kedvező lehetőségek az energiadíjak csökkentésére. A Niveus szolgáltatásai kínai nyelven is elérhetőek. Felmérés készült a vállalkozások gazdasági várakozásairól. Áprilisi hírlevelünkben ezekkel a témákkal foglalkozunk.

 

Közzétette a NAV a 2024-es ellenőrzési tervét

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a rendelkezésére álló adatvagyon és célzott kockázatelemzés segítségével határozta meg az ellenőrzések irányát erre az évre. Az ellenőrzések típusát az adózók magatartása alapján választják ki, és különös figyelmet fordítanak az adózói adatszolgáltatásokra.

 

Differenciáltabb hozzáállás

 

Az elmúlt évek során a jogkövető adózók számíthattak a NAV támogatására, ha véletlenül kisebb hibát követtek el, ezáltal ösztönözve az önkéntes jogkövetést. Az adóhatóság tapasztalatai szerint azonban egyes adózói csoportok ezzel visszaéltek, és szándékosan csak akkor teljesítették adókötelezettségüket, amikor a hivatal észrevette náluk az eltérést vagy hiányosságot. Ezért a NAV szerint differenciáltabb hatósági hozzáállásra van szükség, amelyben az adózók magatartása még inkább meghatározza az ellenőrzések típusát.

 

Új szektorok ellenőrzése

 

Az ellenőrzések terén új iparágak is a figyelem középpontjába kerülnek a hagyományosan vizsgált területek mellett. Ebben az évben a NAV vizsgálatai különösen kiterjednek a rendezvényszervezőkre, a reklám-, marketing- és médiaszolgáltatókra, az ellenőrzött tőkepiaci tranzakciókból és kriptovalutákból származó jövedelemmel rendelkezőkre, a szépségiparban működő vállalkozásokra, valamint a testmozgást elősegítő szolgáltatásokat nyújtó adózókra is. Az eddig is rendszeresen vizsgált iparágak továbbra is a NAV figyelmének középpontjában maradnak, ideértve az építőipart, a személy- és vagyonvédelmi szolgáltatásokat, a zöldség- és gyümölcskereskedelmet, valamint az online értékesítést a webhelyeken és internetes piactereken.

 

Kiemelt adózók

 

A kiemelt és a legnagyobb adóteljesítményű adózók vizsgálata továbbra is folytatódik, tekintettel nemzetgazdasági súlyukra. Az ellenőrzések középpontjában marad az adókedvezmények (fejlesztési, energiahatékonysági) igénybevételének vizsgálata, valamint továbbra is kiemelt prioritást élvez a transzferárak ellenőrzése. A nagyszámú munkavállalót foglalkoztató adózók közül azok, akik Munkavállalói Résztulajdonosi Programot (MRP) működtetnek, szintén vizsgálatra számíthatnak 2024-ben. A NAV kiemelt figyelmet fordít az MRP által nyújtott juttatásokra és az ezekre vonatkozó szabályoknak való megfelelésre, valamint a munkáltatók által biztosított csoportos, kockázatinak minősülő személybiztosításokra, mint egyes meghatározott juttatásokra.

 

Vámellenőrzések és rendészet

 

Az EU-ból és harmadik országokból behozott, Magyarországon forgalomba helyezett új gépjárművek regisztrációsadó- és áfafizetésének ellenőrzése továbbra is kiemelt fontosságú lesz. Az e-kereskedelem térnyerésével a vámellenőrzések fókuszát az importálás során előforduló alulértékelt termékekre, valamint a közösségi és belföldi forgalomban tapasztalható áfakikerülésre és a vámérték valódiságára helyezik. A termékbiztonság és a hamisított, veszélyes áruk kiszűrése továbbra is központi téma marad. Folytatódik a csempészáruk illegális forgalmának visszaszorítása, valamint a hazai és nemzetközi jogszabályok által előírt korlátozások és tilalmak következetes érvényesítése, és a szankciós rendelkezések betartatása.

 

május 31. - nem csak a társasági adóbevallásra kell figyelmet fordítani

 

Részesedés utólagos bejelentése

 

A társaságoknak 2024. május 31-ig van lehetőségük utólag bejelenteni a korábban a NAV felé be nem jelentett részesedésszerzéseiket. Ennek révén azok a vállalatok, amelyek elmulasztották más társaságokban szerzett tulajdonrészesedéseik bejelentését, nagyrészt mentesülhetnek a társasági adó fizetés alól egy későbbi értékesítés esetén.

 

A kivételes lehetőség a globális minimumadó szabályoknak való megfelelés érdekében került be a jogszabályba, de a jogszabályalkotó minden vállalkozásra kiterjesztette. Ennek keretében lehetőség nyílik arra, hogy a korábban (2023. december 31-ig) megszerzett részesedéseket, például leányvállalatokban fennálló üzletrészeket a társaságok utólag bejelentsék az adóhatóságnak, a bejelentett részesedés szabályai szerint.

 

Halasztott adó kimutatása a 2023-as beszámolóban

2024.január 1-jével bekerült a Számviteli törvénybe a halasztott adó követelés és kötelezettség fogalma, melyeket a vállalkozó döntése alapján kimutathat az éves beszámolójában (már a 2023-as évre is). A bevezetésnek szintén az idéntől alkalmazandó globális minimumadóhoz van köze, mivel a 2024. adóévet esetlegesen terhelő kiegészítőadó-fizetési kötelezettség megállapítása során olyan kiigazító-tételeket is figyelembe lehet majd venni, melyeket a társaságok a 2023-as beszámolójukban halasztott adó követelésként mutattak ki.

 

Célszerű tehát elkezdeni alkalmazni a halasztott adók elszámolását például az elhatárolt veszteség esetén, hogy a keletkezett veszteség felhasználásakor ne keletkezzen további kiegészítőadó-fizetési kötelezettségük. Ugyanígy csökkentheti a kiegészítőadó-fizetési kötelezettséget, ha a társaságok a jövőbeni adókedvezményeket halasztott adóként már most kimutatják a beszámolójukban.

 

Amennyiben a fenti lehetőségek érinthetik az Önök vállalkozását is, forduljanak bizalommal szakértőinkhez.

 

155 milliárdos kerettel kamatmentes fejlesztési hitelprogram indul

 

A GINOP Plusz program keretei között a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) termelékenységének és hozzáadott értékének növelését, és a technológiai és szervezeti megújítás támogatását célzó hitelprogram indul. A támogatott hitelek a KKV-k beruházásainak finanszírozására igényelhetőek 10 és 100 millió Ft közötti kerettel. A kölcsön a beruházási költségek 75-90%-os finanszírozására használható fel kamat és egyéb kezelési költségek felszámítása nélkül.

 

A fejlesztés legalább felének új tárgyi eszköz beszerzést kell céloznia, amely mellett információ-technológiai eszközök, immateriális javak, elektromos járművek beszerzése, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége, valamint az új megújuló energiatermelő eszközök (pl.: napelem) beszerzésnek költsége is elszámolható lesz.

 

A hitel futamideje a beszerzendő eszközök TAO tv szerinti amortizációs idejéhez illeszkedik, a rendelkezésre tartási idő 3-18 hónap, a türelmi idő a rendelkezésre tartási idő végétől számított 6 hónap. A projekt megvalósítási határideje, azaz a tervezett beszerzések lezárására rendelkezésre álló idő legfeljebb 18 hónap, amely indokolt esetben 6 hónappal hosszabbítható.

 

Jogosultsági elvárás a hiteligénylőkkel szemben a legalább 5 fős foglalkoztatotti létszám és az egy lezárt teljes üzleti év.

 

A kölcsön elvárt fedezeti értéke 50%, biztosítékként elfogadható az ingatlan jelzálog, az ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön), a fizetési számla követelésen alapított óvadék, a jogi személy készfizető kezessége és a hitelintézet által vállalt garancia.

 

Új pályázatok nagyvállalkozások számára

 

Bár még nem jelentek meg a kiírások, de várhatóan nyár elején közzéteszik a nagyvállalati K+F támogatási programot, illetőleg ősszel a kapacitásbővítő pályázatokat, amelyek – bizonyos korlátokkal – elérhetőek lesznek a nagyvállalatok számára is.

 

Ezzel összefüggésbán már most érdemes előkészületeket tenni, ugyanis várhatóan a keretösszegek nagyon gyorsan ki fognak merülni. Ezzel összefüggésben a Niveus Consulting Group örömmel áll rendelkezésre a lehetőségek feltárása és az előkészületek megtétele kapcsán.

 

 

Új lehetőségek a zöldáram és energiapiaci kitettség fedezésére

 

Az elmúlt időszak energiapiaci változásai komolyabban ráirányították a vállalatok figyelmét az áram- és gázbeszerzésekre. Az egyszerű, rövid távú beszerzési döntések komoly kockázatot jelentenek, ezekkel a témákkal stratégiai szinten érdemes foglalkozni.

 

Óriási árkülönbség van a termelői és kereskedői árak között, így a közbeékelődő kereskedők jelentős margint tudnak realizálni, ahelyett, hogy ez megtakarításként a vállalatnál jelentkezne. Egyelőre kevés vállalat állítja elő maga az áramot vagy szerez be közvetlenül a termelőtől, pedig van rá megoldás, hogy hatékonyan, kiszámíthatóan, kedvező áron és hosszú távon jussanak zöld áramhoz.

 

Mindenekelőtt érdemes felmérni egy alapos elemzés keretében a vállalat áramfelhasználását és igényeit. Ezután a vállalat az energia egy részét közvetlenül megvásárolhatja egy naperőművet üzemeltető erőműtársaságtól hosszú távú szerződés keretében, miközben más áramigényét továbbra is a hagyományos módon fedezheti. A megújuló áram beszerzése révén a vállalat zöld áram beszerzési igazolást is kaphat, ami jelentős értéket képvisel majd az ESG minősítési rendszerben.

 

Ennél komplexebb, saját erőművi lehetőségek is léteznek. Ezek az erőművek a vállalatok vagy projektvállalatok tulajdonába is kerülhetnek, lehetővé téve, hogy maguk is részt vegyenek az áramtermelésben és diverzifikálják üzleti kockázataikat. Ezeket hosszú távú banki finanszírozás segítheti.

 

Amennyiben a fenti lehetőségek érdekesek lehetnek az Önök vállalatánál is, keressenek bennünket bizalommal!

 

Kínai nyelven is elérhetők szolgáltatásaink

 

A Niveus Consulting Group kínai nyelvű jogi és adótanácsadási szolgáltatásokkal is segíti az ügyfeleket.

 

Több éves tapasztalattal rendelkezik abban, hogy magyar vállalatokat összekapcsoljon kínai partnerekkel és segítse a tárgyalásokat a kínai cégekkel. Cégünk nem csupán a kapcsolatteremtésben és a tárgyalások folyamatának megkönnyítésében tud segítséget nyújtani, hanem a DFK kínai irodáival és egyéb kínai partnerekkel kialakított szoros munkakapcsolatunk lehetővé teszi számunkra, hogy gyorsan és hatékonyan kommunikáljunk a Magyarországon befektető, vagy befektetni szándékozó kínai partnerekkel. Nem csupán a nyelvi akadályokat tudjuk áthidalni, hanem mélyebb megértést is kialakíthatunk az üzleti kultúráról és szokásokról, ami kritikus fontosságú a sikeres üzleti együttműködéshez.

 

Ha Önnek vagy vállalatának bármilyen kérdése van kínai adózási vagy jogi vonatkozású ügyekkel kapcsolatban, vagy érdekli a magyar és kínai vállalatok közötti üzleti lehetőségek kiaknázása, készséggel állunk rendelkezésre.

 

Optimistábbak a magyar vállalkozások, mint tavaly – a Niveus Consulting Group felmérése

 

A Niveus Consulting Group immár sorozatban harmadik évben elkészített felmérése a vállalkozások gazdasági várakozásait vizsgálta. A kérdések kiterjedtek egy esetleges válság idején szükségesnek tartott kormányzati beavatkozásokra, az elmúlt években igénybe vett adókedvezményekre, illetőleg arra, hogy az infláció, munkabér adóterhek, gazdasági környezet milyen hatással van a cég működésére.  A megkérdezettek 57%-a 50 fő alatti, 32 százaléka 50-250 fő közötti-, 6%-a 250-1000 fő közötti, a maradék 5% pedig 1000 főnél több alkalmazottal rendelkező vállalkozás volt.

 

A tavalyi 75%-hoz képest idén csupán 47% véli úgy, hogy a következő 1 évben rosszabb lesz az ország gazdasági kilátása, mint az elmúlt esztendőben.  37% szerint ugyanilyen lesz és alig 16% mondta azt, hogy jobb évre számít. Az optimizmust erősíti, hogy az energiaköltségekből adódó árnyomás enyhült és a gyengülő forint is kedvező lehet az exportra is dolgozó cégeknek.

 

A saját vállalkozásukat illetően pedig még derűlátóbbak; alig 21%-uk számít kedvezőtlenebb évekre, tavaly ez az arány 63% volt. A válaszadók többsége, 63% ugyanolyan évre számít jövőre, mint amilyen az idei.

 

A válaszadók optimizmusát jól tükrözi, hogy 57% szerint ugyanannyi lesz fél év múlva a foglalkoztatotti létszámuk, mint most, sőt 32% szerint még több alkalmazottal fognak rendelkezni. Közel 70% idén még bérfejlesztést is tervez, amely szoros összefüggésben van az inflációs folyamatokkal (a bérek vásárlóértékét a cégek kénytelenek megőrizni, hogy megtartsák az értékes munkaerőt).

 

Ami a beruházásokat illeti; valamivel több, mint a válaszadók fele (53%) tervez fejlesztést a következő 1 éven belül akár pályázatok elnyerése nélkül, 21% mondta azt, hogy csak akkor hajt végre beruházást, ha ahhoz támogatást kaphat. A cégek 26%-a pedig egyaltalán nem tervez beruházni 2025-ig.

 

Gazdasági válság esetén döntően 3 különböző kormányzati beavatkozást igényelnének a cégek: 42% adócsökkentést/adókedvezményt, ugyanennyien bértámogatást és 32% járuléktámogatást. Ezek az arányok megegyeznek a tavalyi év során mértekkel.

 

Míg tavaly a cégek 83%-a rendelkezett válságtervvel, addig idén ez az arány lecsökkent 32%-ra, ez összefügg azzal, hogy idén optimistábbak a vállalkozások a jövőt illetően, mint tavaly.

 

De azért bizonyos cégek óvatosak; 26% elhalasztja a beruházásait, 16% több készpénzállományt tart, 11% a foglalkoztatotti létszámot tervezi csökkenteni.

 

A felmérés rákérdezett a korábban igénybe vett adókedvezményekre. Valamivel nőtt azok aránya, akik nem vesznek igénybe adókedvezményt: a tavalyi 40%-ról 42%-ra nőtt azok aránya, akik nem éltek semmilyen adókedvezménnyel az elmúlt évben. Ez adódhatott abból, hogy nem volt nyereséges az előző esztendő, így nem is volt igazán miből érvényesíteni adókedvezményt

 

Minden tizedik válaszadó vett igénybe K+F adókedvezményt, 16%-uk fejlesztési adókedvezménnyel élt, és közel hasonló számban energiahatékonysági és látványcsapatsport-támogatási adókedvezményt is igénybe vettek a cégek.

 

A Niveus Consulting Group kíváncsi volt arra, hogy milyen tényezők nehezítik mostanság a vállalkozások életét. Nem meglepő módon közel 60% válaszolta azt a vállalkozások közül, hogy a kiszámíthatatlan gazdasági környezet negatívan befolyásolja a cég életét. Megosztott második helyen végzett a magas infláció, illetve a magas munkabér adóterhek.

 

 

*           *           *

 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Share this page and start a discussion:

News

Niveus hírlevél – 2021. március

Áprilisra kérni kell a bértámogatást azoknak, akik eddig nem igényelték. Visszakérhető a korábban a NAV szerint elévült behajthatatlan követelések áfája. Április 1-től büntethet az adóhatóság az Online Számla adatszolgálatás nem megfelelő teljesítése esetén. Június 1-től várható a tényleges tulajdonosi adatbázis. Márciusi hírlevelünkben ezekkel a témákkal foglalkozunk.

Read more

Számos módosítással fogadta el az Országgyűlés az őszi adócsomagot

Nagy várakozások övezték az őszi adócsomag parlamenti vitáját, elsősorban azt, hogy az utolsó pillanatban változtatnak-e a KATA január 1-jétől hatályos szabályozásán. Az eredetileg benyújtott javaslathoz képest terjedelmes módosításokat fogadtak el, ezek is leginkább arra világítanak rá, mekkora változás várható jövőre az adóeljárásokban. A Niveus Consulting Group az érdemi módosításokat foglalta össze.

Read more

Niveus hírlevél – 2022. május

Ahogyan az várható volt, 2022. május 25-én – az Alaptörvény módosítása után – a kormány kihirdette a háborús vészhelyzetet, majd másnap bejelentette bizonyos szektorokban az extraprofit adó bevezetését. Megjelentek továbbá egyes, a vészhelyzethez kapcsolódó rendelkezéseket tartalmazó kormányrendeletek. Májusi hírlevelünkben ezek közül mutatunk be néhányat, illetve az ügyfeleink körében a gazdasági kilátásokról végzett felmérés eredményeiről adunk rövid áttekintést.

Read more

Köszönjük üzenetét!

Kollégáink hamarosan felveszik önnel a kapcsolatot!